Nazwisko i imię:
Raule Benjamin.
Tytuł:
Deduction von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio in den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Mümel auffzurichten Gestellet durch den Herren Benjamin Raule und dabey gefüget einige Considerations oder Remarques durch C. P. Anfangs in Holländischer Sprache gedruckt ins Gravenhage Nun ins Hochdeutsche übersetzet und in Königsberg Gedruckt bey Friedrich Reusners Churfl. Br. Pr. und Academischen Buchdruckers Erben. Anno 1680 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, 1680.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. [1-2] 3-24. [K. tyt.:] Deduction von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio in den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Mümel auffzurichten Gestellet durch den Herren Benjamin Raule und dabey gefüget einige Considerations oder Remarques durch C. P. Anfangs in Holländischer Sprache gedruckt ins Gravenhage Nun ins Hochdeutsche übersetzet und in Königsberg Gedruckt bey Friedrich Reusners Churfl. Br. Pr. und Academischen Buchdruckers Erben. Anno 1680 [rz.]. [s. 24:] Gethan in Königsberg den 14. Febr. 1680. und war unterschrieben Benjamin Raule. W 22 artykułach i obszernych komentarzach omówiono przede wszystkim problemy popierania i uaktywnienia handlu morskiego Królewca, Kołobrzegu i Kłajpedy przez odpowiednie zarządzenia, w szczególności przez budowę własnej floty handlowej oraz wyrównanie wysokości ceł z Gdańskiem, umożliwiając kupcom wspomnianych miast sprowadzanie towarów bezpośrednio z morza z pominięciem Gdańska. Monogram C.P. na k. tyt. to prawdopodobnie Gillis Cornelis Peckelhering, znany w Królewcu cieśla okrętowy obdarzony przywilejem Fryderyka Wilhelma. Inicjały gotyckie. Cyfry paginacji w nawiasie między dwoma żołędziami, na końcu takiż finalik; pismo: fraktura, nieco antykwy i szwabachy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 27. Biblioteka Gdańska PAN: Ma 4039 8° adl. 29. Biblioteka Gdańska PAN: Np 4525 8°.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Peckelhering Gillis Cornelis (2 poł. XVII w.), cieśla okrętowy w Królewcu, obdarzony przywilejem przez Fryderyka Wilhelma. Raule Beniamin (1634-1707), gen. dyrektor marynarki Fryderyka Wilhelma. [KVK:] Deduction Von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio In den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Müm[m]el auffzurichten…, Königsberg: Reusner, 1680. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden: Hist.Boruss.257,30 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:074486S [KVK:] Volltext 2010 digitalisiert von: SLUB Dresden. Exemplar mit der Signatur: Hist.Boruss.257,30 – http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/28991/1/cache.off
Całość:
Raule Benjamin.
Deduction von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio in den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Mümel auffzurichten Gestellet durch den Herren Benjamin Raule und dabey gefüget einige Considerations oder Remarques durch C. P. Anfangs in Holländischer Sprache gedruckt ins Gravenhage Nun ins Hochdeutsche übersetzet und in Königsberg Gedruckt bey Friedrich Reusners Churfl. Br. Pr. und Academischen Buchdruckers Erben. Anno 1680 [rz.].
Królewiec, druk. dziedziców Fryderyka Reussnera, 1680.
w 4ce, k. 1, s. [1-2] 3-24.

[K. tyt.:] Deduction von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio in den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Mümel auffzurichten Gestellet durch den Herren Benjamin Raule und dabey gefüget einige Considerations oder Remarques durch C. P. Anfangs in Holländischer Sprache gedruckt ins Gravenhage Nun ins Hochdeutsche übersetzet und in Königsberg Gedruckt bey Friedrich Reusners Churfl. Br. Pr. und Academischen Buchdruckers Erben. Anno 1680 [rz.].
[s. 24:] Gethan in Königsberg den 14. Febr. 1680. und war unterschrieben Benjamin Raule.
W 22 artykułach i obszernych komentarzach omówiono przede wszystkim problemy popierania i uaktywnienia handlu morskiego Królewca, Kołobrzegu i Kłajpedy przez odpowiednie zarządzenia, w szczególności przez budowę własnej floty handlowej oraz wyrównanie wysokości ceł z Gdańskiem, umożliwiając kupcom wspomnianych miast sprowadzanie towarów bezpośrednio z morza z pominięciem Gdańska. Monogram C.P. na k. tyt. to prawdopodobnie Gillis Cornelis Peckelhering, znany w Królewcu cieśla okrętowy obdarzony przywilejem Fryderyka Wilhelma.
Inicjały gotyckie. Cyfry paginacji w nawiasie między dwoma żołędziami, na końcu takiż finalik; pismo: fraktura, nieco antykwy i szwabachy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 27.
Biblioteka Gdańska PAN: Ma 4039 8° adl. 29.
Biblioteka Gdańska PAN: Np 4525 8°.
Fryderyk Wilhelm, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Peckelhering Gillis Cornelis (2 poł. XVII w.), cieśla okrętowy w Królewcu, obdarzony przywilejem przez Fryderyka Wilhelma.
Raule Beniamin (1634-1707), gen. dyrektor marynarki Fryderyka Wilhelma.
[KVK:] Deduction Von einem Neuen Admiralitets und Commertz Collegio In den dreyen Chur-Brandenburgischen See- und Handel-Stätten Collberg Königsberg und Müm[m]el auffzurichten…, Königsberg: Reusner, 1680. Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden: Hist.Boruss.257,30 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:074486S
[KVK:] Volltext 2010 digitalisiert von: SLUB Dresden. Exemplar mit der Signatur: Hist.Boruss.257,30 – http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/28991/1/cache.off