Nazwisko i imię:
Poradowski Krzysztof.
Tytuł:
Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, (druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski), 1644.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. [K. tyt.:] Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644. Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza z herbem „Korczak”, nad nią napis antykwą: Ná Starodáwny Kleynot Ich MM. PP. Drohoiowskich. K. )(2r-[)(4]v: przedmowa do Stanisława Drohojowskiego. K. tyt. ujęta w listwy z ozdobników składanych; na k. )(2r inicjał figuralny, k. A1r nad tekstem krzyżyk między dwoma żołędziami; na końcu główka ze skrzydełkami; pismo: szwabacha, kursywa, antykwa. Por. E. XXV 83. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 49.
Dodatkowe:
Drohojowski Stanisław, h. Korczak (poł. XVII w.), kaszt. przemyski, deputowany ziemi sanockiej. Poradowski Krzysztof, z Wielkich Porad, h. Korab (poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych.
Całość:
Poradowski Krzysztof.
Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644.
Lwów, (druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski), 1644.
w 4ce, k. 18.

[K. tyt.:] Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644.
Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza z herbem „Korczak”, nad nią napis antykwą: Ná Starodáwny Kleynot Ich MM. PP. Drohoiowskich.
K. )(2r-[)(4]v: przedmowa do Stanisława Drohojowskiego.
K. tyt. ujęta w listwy z ozdobników składanych; na k. )(2r inicjał figuralny, k. A1r nad tekstem krzyżyk między dwoma żołędziami; na końcu główka ze skrzydełkami; pismo: szwabacha, kursywa, antykwa.
Por. E. XXV 83.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 49.
Drohojowski Stanisław, h. Korczak (poł. XVII w.), kaszt. przemyski, deputowany ziemi sanockiej.
Poradowski Krzysztof, z Wielkich Porad, h. Korab (poł. XVII w.), autor wierszy okolicznościowych.