Nazwisko i imię:
Crosnensis Paulus (Paweł z Krosna).
Tytuł:
Carmina Magistri Pauli Crosnensis Rutheni de foelicissimo reditu ex Vienna Austriaca illustrissimi et inuictissimi regis et domini. domini Sigismudi Regis Polonię Magni Ducis Lituanię, Russię Prussięq[ue] domini et Heredis.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1515).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [Odwr. k. tyt., dedykacja:] Magnifico illustri viro dno Christophoro Schidlowicio Palatino capitaneo Cracouiensi [...]. [K. aijr:] Magister Paulus Crosnensis Ruthenus in reditu Serenissimi principis et Regis dni Sigismundi Regis Polonie. etc. [K. a[vj]v:] Excusa sunt hec Craconie [sic] p Florianu Boheu artis formularie. Data druku 1515, udowodniona historycznie i typograficznie przez A. Gryczową, podana jest również w spisie rzeczy na początku klocka ręką W. Schlieffa. K. tyt. drzeworytowa z herbami Polski i Krakowa. Na odwr. k. tyt. winieta ramkowa; początek każdego z trzech wierszy wyróżniony inicjałami gotyckimi. Na k. a[vi] v podłużna winieta z herbem Odrowąż; pismo: antykwa, szwabacha. A. Kawecka-Gryczowa, Wokół Kongresu Wiedeńskiego. Nieznany utwór Pawła z Krosna, „Pamiętnik Literacki” 1951 (R. 42), s. 885-907. Polonia typographica saeculi sedecimi, z. III (Wrocław 1959). „Nowy Korbut”, t. 2, s. 420. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 9.
Dodatkowe:
Crosnensis Paulus (Paweł z Krosna; zm. 1517), poeta polsko-łaciński, prof. Akademii Krakowskiej. Schlieff Walenty (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. Szydłowiecki Krzysztof, h. Odrowąż (zm. 1532), woj. i kaszt, krakowski, kanclerz w. kor. za Zygmunta I.
Całość:
Crosnensis Paulus (Paweł z Krosna).
Carmina Magistri Pauli Crosnensis Rutheni de foelicissimo reditu ex Vienna Austriaca illustrissimi et inuictissimi regis et domini. domini Sigismudi Regis Polonię Magni Ducis Lituanię, Russię Prussięq[ue] domini et Heredis.

B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1515).
w 4ce, k. 6.
[Odwr. k. tyt., dedykacja:] Magnifico illustri viro dno Christophoro Schidlowicio Palatino capitaneo Cracouiensi [...]. [K. aijr:] Magister Paulus Crosnensis Ruthenus in reditu Serenissimi principis et Regis dni Sigismundi Regis Polonie. etc. [K. a[vj]v:] Excusa sunt hec Craconie [sic] p Florianu Boheu artis formularie.
Data druku 1515, udowodniona historycznie i typograficznie przez A. Gryczową, podana jest również w spisie rzeczy na początku klocka ręką W. Schlieffa.
K. tyt. drzeworytowa z herbami Polski i Krakowa. Na odwr. k. tyt. winieta ramkowa; początek każdego z trzech wierszy wyróżniony inicjałami gotyckimi. Na k. a[vi] v podłużna winieta z herbem Odrowąż; pismo: antykwa, szwabacha.
A. Kawecka-Gryczowa, Wokół Kongresu Wiedeńskiego. Nieznany utwór Pawła z Krosna, „Pamiętnik Literacki” 1951 (R. 42), s. 885-907.
Polonia typographica saeculi sedecimi, z. III (Wrocław 1959).
„Nowy Korbut”, t. 2, s. 420.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 9.
Crosnensis Paulus (Paweł z Krosna; zm. 1517), poeta polsko-łaciński, prof. Akademii Krakowskiej.
Schlieff Walenty (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
Szydłowiecki Krzysztof, h. Odrowąż (zm. 1532), woj. i kaszt, krakowski, kanclerz w. kor. za Zygmunta I.