Nazwisko i imię:
(Jerzy Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski).
Tytuł:
Vernewerte Ordnug und Reformation. Wie es hinfüro in den dreyen Städten Alten Stadt Kneiphof und Löbenicht Königsberg des Hertztzogthumbs [sic] Preussen und darzu gehörigen Vorstädten in Trachten und Kleydungen soll gehalten werden. Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Anno Domini 1598 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1598.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. [K. tyt.:] Vernewerte Ordnug [sic] und Reformation. Wie es hinfüro in den dreyen Städten Alten Stadt Kneiphof und Löbenicht Königsberg des Hertztzogthumbs [sic] Preussen und darzu gehörigen Vorstädten in Trachten und Kleydungen soll gehalten werden. [winieta maureskowa] Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Anno Domini 1598 [rz.]. Na k. Ciiijr podpisani są członkowie przybocznej rady powołanej przez Jerzego Fryderyka dla sprawowania władzy pod jego nieobecność. Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa książąt brandenburskich. Inicjały gotyckie, pismo: szwabacha, fraktura, nieco antykwy i kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 24.
Dodatkowe:
Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539-1603), margr. na Anspach, regent księstwa pruskiego od 1578. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Jerzy Fryderyk (margrabia brandenburski), Vernewerte Ordnug [!] und Reformation Wie es hinfuero in den dreyen Staedten Alten Stadt Kneiphof und Loebenicht, Koenigsberg des Hertztzogthumbs [!] Preussen…, Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen: bey Georgen Osterbergern, [post 12 IX] 1598. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4213 adl. (NWC 1095,489); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
(Jerzy Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski).
Vernewerte Ordnug und Reformation. Wie es hinfüro in den dreyen Städten Alten Stadt Kneiphof und Löbenicht Königsberg des Hertztzogthumbs [sic] Preussen und darzu gehörigen Vorstädten in Trachten und Kleydungen soll gehalten werden. Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Anno Domini 1598 [rz.].
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1598.
w 4ce, k. 12.

[K. tyt.:] Vernewerte Ordnug [sic] und Reformation. Wie es hinfüro in den dreyen Städten Alten Stadt Kneiphof und Löbenicht Königsberg des Hertztzogthumbs [sic] Preussen und darzu gehörigen Vorstädten in Trachten und Kleydungen soll gehalten werden. [winieta maureskowa] Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Anno Domini 1598 [rz.].
Na k. Ciiijr podpisani są członkowie przybocznej rady powołanej przez Jerzego Fryderyka dla sprawowania władzy pod jego nieobecność. Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa książąt brandenburskich. Inicjały gotyckie, pismo: szwabacha, fraktura, nieco antykwy i kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 13 8° adl. 24.
Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539-1603), margr. na Anspach, regent księstwa pruskiego od 1578.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Jerzy Fryderyk (margrabia brandenburski), Vernewerte Ordnug [!] und Reformation Wie es hinfuero in den dreyen Staedten Alten Stadt Kneiphof und Loebenicht, Koenigsberg des Hertztzogthumbs [!] Preussen…, Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen: bey Georgen Osterbergern, [post 12 IX] 1598. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.4213 adl. (NWC 1095,489); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21