Nazwisko i imię:
Falckenburg Jacob von (Falkenberg Jacob Milichius).
Tytuł:
De sacrosanctis Pentecostes solennibus meditationes et piae et utiles, pro temporis huius statu, Quo terribilium Eclipsium luminarium, Item magnae istius Planetarum ό. Et coaceruationis in signis igneis et Ώ. grassantur effectus, Religioni equidem et Caerermonijs minaciss. etc. Ad ornatissimos et praestantis. viros, D. Consulem et Senatores inclytae Urbis, Borussorum Metropolis, Dantisci, etc. Dn. Patronos suos perpetua fide colendos. Anno Domini 1568 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1568.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Jest to utwór poetycki w jęz. łac. De adventu Spiritus S. supra Apostolos; na s. ost. drzeworyt przedst. Zesłanie Ducha św. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.395 adl.
Całość:
Falckenburg Jacob von (Falkenberg Jacob Milichius).
De sacrosanctis Pentecostes solennibus meditationes et piae et utiles, pro temporis huius statu, Quo terribilium Eclipsium luminarium, Item magnae istius Planetarum ό. Et coaceruationis in signis igneis et Ώ. grassantur effectus, Religioni equidem et Caerermonijs minaciss. etc. Ad ornatissimos et praestantis. viros, D. Consulem et Senatores inclytae Urbis, Borussorum Metropolis, Dantisci, etc. Dn. Patronos suos perpetua fide colendos. Anno Domini 1568 [rz.].
B. m., 1568.
w 4ce, k. 12.

Jest to utwór poetycki w jęz. łac. De adventu Spiritus S. supra Apostolos; na s. ost. drzeworyt przedst. Zesłanie Ducha św.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.395 adl.