Nazwisko i imię:
Duma.
Tytuł:
Duma kozacka.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1648).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. [Tytuł nagł.:] Duma kozacka. [Inc.:] Njesłychána w Polszcze trwógá Gdy przez wstydu y przez Bogá. Kozak zrobił wiele złego Zápowodem Chmielnickiego. [K. 2v, w. 17, expl.:] Oddal plugę ták surową Gdy pod nową żyiem głową. Wiersz z czasów bezkrólewia po śmierci Władysława IV i klęski pod Korsuniem z końcem maja 1648 roku. Nad tytułem ozdobnik, na końcu finalik z ozdobników składanych; pismo: szwabacha. Por. E. XV 365 i XVI 147. Egz. Bibl. Gd. bez żadnego podpisu. Druk znajdował się także w księgozbiorze radcy stanu generała K. Kosseckiego, zob.: J. Chyliczkowski, Notatki bibliograficzne, Dziennik Warszawski 1827 (t. 10), s. 65, poz. 11. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 17 8° adl. 8.
Dodatkowe:
Chmielnicki Bohdan Zenobi (zm. 1657), hetman Ukrainy. Kossecki Ksawery (zm. 1857), sekr. stanu przy Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego. Por.: Duma. Duma kozacka. w 4ce, 2 karty nlb. ob. F. J. (1649). Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/78329.html
Całość:
Duma.
Duma kozacka.
B. m., b. r. (ok. 1648).
w 4ce, k. 2.

[Tytuł nagł.:] Duma kozacka.
[Inc.:] Njesłychána w Polszcze trwógá Gdy przez wstydu y przez Bogá. Kozak zrobił wiele złego Zápowodem Chmielnickiego. [K. 2v, w. 17, expl.:] Oddal plugę ták surową Gdy pod nową żyiem głową.
Wiersz z czasów bezkrólewia po śmierci Władysława IV i klęski pod Korsuniem z końcem maja 1648 roku. Nad tytułem ozdobnik, na końcu finalik z ozdobników składanych; pismo: szwabacha.
Por. E. XV 365 i XVI 147.
Egz. Bibl. Gd. bez żadnego podpisu.
Druk znajdował się także w księgozbiorze radcy stanu generała K. Kosseckiego, zob.: J. Chyliczkowski, Notatki bibliograficzne, Dziennik Warszawski 1827 (t. 10), s. 65, poz. 11.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 17 8° adl. 8.
Chmielnicki Bohdan Zenobi (zm. 1657), hetman Ukrainy.
Kossecki Ksawery (zm. 1857), sekr. stanu przy Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego.
Por.: Duma. Duma kozacka. w 4ce, 2 karty nlb. ob. F. J. (1649). Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/78329.html