Nazwisko i imię:
Kostitz von Johann.
Tytuł:
De bello sociali Turcico Breuis Commonitio, ad sereniss. principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae, et Sueciae, Magnum Ducem Lithuaniae, etc. etc, et Inclytos Regni Proceres ac Ordines. In publicis Regni Comitijs proposita xvij. Martij. per reverendiss. et iluuustriss. Sacri Rom. Imperij Principum Electorum, Legatos Oratores, D. Ioannem à Kostitz, Praepositum Praesidem, Martisburgensem, D. Ioannem à Benekendorff in Wardin, D. Nicolaum Reusnerum, D. Christophorum Benkendorfium, Consiliarios Electorales Saxonicos ac Brandenburgicos Anno Christiano, 1595.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1595).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 14. Dokładnie: s. [1-3] 4-14, ostatnia karta czysta. [Karta tyt.:] De bello sociali Turcico Brevis Commonitio, ad sereniss. principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae, et Sueciae, Magnum Ducem Lithuaniae, etc. etc, et Inclytos Regni Proceres ac Ordines. In publicis Regni Comitijs proposita xvij. Martij. per reverendiss. et illustriss. Sacri Rom. Imperij Principum Electorum, Legatos Oratores, D. Ioannem à Kostitz, Praepositum Praesidem, Martisburgensem, D. Ioannem à Benekendorff in Wardin, D. Nicolaum Reusnerum, D. Christophorum Benkendorfium, Consiliarios Electorales Saxonicos ac Brandenburgicos Anno Christiano, 1595. [s. 14:] Dantisci. In Officina Iacobi Rhodi, M.D.XCV. Na k. A2r inicjał z puttem trzymającym tulipany na tle szrafirowanym. Na końcu tekstu ozdobnik: listek, pismo: antykwa z dod. kursywy. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 81 (1). W wydaniu gdańskim brak wierszy do Zygmunta III znajdujących się na końcu edycji krakowskiej (por. E. XX 145). Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 13. Biblioteka Gdańska PAN: Nd 2534 8° adl. 3.
Dodatkowe:
Benkendorf Jan, z Wardina (zm. 1607), radca i poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r. Benkendorf Krzysztof, poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r. Kostitz Jan (1541-1611), prepozyt katedry w Merseburgu, poseł el. saskiego do Zygmunta III w 1595 r. Reusner Mikołaj (zm. 1602), ze Śląska, polihistor, prawnik, poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r. [KVK:] (Por.) De Bello Sociali Tvrcico Breuis commonitio, Ad Sereniss. Principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae…, Norimbergae: Lochner, 1595. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: A: 202 Quod. (28). [FBC:] (Por.) Johann von Kostitz, De Bello Sociali Turcico Brevis commonitio Ad [...] Sigismundum III…, Cracoviae: Lazarus, 1595. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn.: XVI.Qu.2236; publikacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=10649&from=FBC Por.: Benckendorf Joannes et Christoph, Brevis commonitio de bello sociali Turcico…, 1595. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/50026.html
Całość:
Kostitz von Johann.
De bello sociali Turcico Breuis Commonitio, ad sereniss. principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae, et Sueciae, Magnum Ducem Lithuaniae, etc. etc, et Inclytos Regni Proceres ac Ordines. In publicis Regni Comitijs proposita xvij. Martij. per reverendiss. et iluuustriss. Sacri Rom. Imperij Principum Electorum, Legatos Oratores, D. Ioannem à Kostitz, Praepositum Praesidem, Martisburgensem, D. Ioannem à Benekendorff in Wardin, D. Nicolaum Reusnerum, D. Christophorum Benkendorfium, Consiliarios Electorales Saxonicos ac Brandenburgicos Anno Christiano, 1595.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1595).
w 4ce, s. 14.

Dokładnie: s. [1-3] 4-14, ostatnia karta czysta.
[Karta tyt.:] De bello sociali Turcico Brevis Commonitio, ad sereniss. principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae, et Sueciae, Magnum Ducem Lithuaniae, etc. etc, et Inclytos Regni Proceres ac Ordines. In publicis Regni Comitijs proposita xvij. Martij. per reverendiss. et illustriss. Sacri Rom. Imperij Principum Electorum, Legatos Oratores, D. Ioannem à Kostitz, Praepositum Praesidem, Martisburgensem, D. Ioannem à Benekendorff in Wardin, D. Nicolaum Reusnerum, D. Christophorum Benkendorfium, Consiliarios Electorales Saxonicos ac Brandenburgicos Anno Christiano, 1595.
[s. 14:] Dantisci. In Officina Iacobi Rhodi, M.D.XCV.
Na k. A2r inicjał z puttem trzymającym tulipany na tle szrafirowanym. Na końcu tekstu ozdobnik: listek, pismo: antykwa z dod. kursywy.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 81 (1).
W wydaniu gdańskim brak wierszy do Zygmunta III znajdujących się na końcu edycji krakowskiej (por. E. XX 145).

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 43 8° adl. 13.
Biblioteka Gdańska PAN: Nd 2534 8° adl. 3.

Benkendorf Jan, z Wardina (zm. 1607), radca i poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r.
Benkendorf Krzysztof, poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r.
Kostitz Jan (1541-1611), prepozyt katedry w Merseburgu, poseł el. saskiego do Zygmunta III w 1595 r.
Reusner Mikołaj (zm. 1602), ze Śląska, polihistor, prawnik, poseł el. brand. do Zygmunta III w 1595 r.
[KVK:] (Por.) De Bello Sociali Tvrcico Breuis commonitio, Ad Sereniss. Principem D. Sigismundum III. Regem Poloniae…, Norimbergae: Lochner, 1595. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: A: 202 Quod. (28).
[FBC:] (Por.) Johann von Kostitz, De Bello Sociali Turcico Brevis commonitio Ad [...] Sigismundum III…, Cracoviae: Lazarus, 1595. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn.: XVI.Qu.2236; publikacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=10649&from=FBC
Por.: Benckendorf Joannes et Christoph, Brevis commonitio de bello sociali Turcico…, 1595. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/50026.html