Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum gegen alle Privat-Gewalt und eigenmächtige Selbst-Hilfe. D.D. Thorn, den 12ten May 1796. Obwieszczenie przeciwko wszystkim prywatnym gwałtom y samowładney pomocy. D.D. w Toruniu, dnia 12. Maja 1796. Thorn, gedruckt bey Johann Adam Kimmel.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu:] (Gegeben Thorn, den 12. May 1796. Königliche Südpreussische Regierung. [Podpis:] Hoyoll). [Na końcu:] (Dan w Toruniu, dnia 12. Maja 1796. Królewska Pruss Południowych Regencya. [Podpis:] Hoyoll). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana, s. 8 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235042 III.
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum gegen alle Privat-Gewalt und eigenmächtige Selbst-Hilfe. D.D. Thorn, den 12ten May 1796. Obwieszczenie przeciwko wszystkim prywatnym gwałtom y samowładney pomocy. D.D. w Toruniu, dnia 12. Maja 1796. Thorn, gedruckt bey Johann Adam Kimmel.
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1796).
folio, k. 4.

[Na końcu:] (Gegeben Thorn, den 12. May 1796. Königliche Südpreussische Regierung. [Podpis:] Hoyoll).
[Na końcu:] (Dan w Toruniu, dnia 12. Maja 1796. Królewska Pruss Południowych Regencya. [Podpis:] Hoyoll).
Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana, s. 8 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235042 III.