Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum [Obwieszczenie o zakazie ścigania dezerterów poza granice Prus].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zakaz ścigania dezerterów poza granice Prus. [Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Seine Königl. Majestät von Preussen etc. Unser allergnädigster Herr, haben zwar mit besonderem Wohlgefallen erfahren [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Nayiaśnieyszy Krol JMc. Pruski etc. Pan Nasz naymiłościwszy z osobliwszym wprawdzie Ukontentowaniem dowiedział się, iż wierni Jego Poddani [...]. [Na końcu:] (Signatum Płock, den 9ten Marz 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer). [Na końcu:] (Dań w Płocku dnia 9go Marca 1798. Jego Krolewskiey Mości II Nowo-Wschodnich Pruss Woienno-Ekonomiczna Kammera). [Inc.:] Nayiaśnieyszy Krol JMc. Pruski etc. [...] z osobliwszym [...] Ukontentowaniem dowiedział się, iż [...] Jego Poddani [...] z przyzwoitą przy Zatrzymaniu [sic] [...] Dezerterow zachowuią śię czułością. [Expl.:] Czego osobliwie Poddani nad Granicą mieszkaiący ściśle dopełnić y Szkody strzedz śię maią. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224971 III.
Dodatkowe:
Data wydania: po 9 III 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 710 [b]. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224971 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39889/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum [Obwieszczenie o zakazie ścigania dezerterów poza granice Prus].
B. m., b. r. (1798).
folio, k. 1.

Zakaz ścigania dezerterów poza granice Prus.
[Tytuł nagł.:] Publicandum. [Inc.:] Seine Königl. Majestät von Preussen etc. Unser allergnädigster Herr, haben zwar mit besonderem Wohlgefallen erfahren [...]. Obwieszczenie. [Inc.:] Nayiaśnieyszy Krol JMc. Pruski etc. Pan Nasz naymiłościwszy z osobliwszym wprawdzie Ukontentowaniem dowiedział się, iż wierni Jego Poddani [...].
[Na końcu:] (Signatum Płock, den 9ten Marz 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges- und Domainen-Kammer).
[Na końcu:] (Dań w Płocku dnia 9go Marca 1798. Jego Krolewskiey Mości II Nowo-Wschodnich Pruss Woienno-Ekonomiczna Kammera). [Inc.:] Nayiaśnieyszy Krol JMc. Pruski etc. [...] z osobliwszym [...] Ukontentowaniem dowiedział się, iż [...] Jego Poddani [...] z przyzwoitą przy Zatrzymaniu [sic] [...] Dezerterow zachowuią śię czułością. [Expl.:] Czego osobliwie Poddani nad Granicą mieszkaiący ściśle dopełnić y Szkody strzedz śię maią.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224971 III.
Data wydania: po 9 III 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 710 [b].
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224971 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39889/_index.djvu