Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Edict wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs, auch wie die Meilen-Gelder für die zum Nachsetzen erforderten Reit-Pferde und die Douceurs für die eingebrachten Deserteurs bezahlet werden sollen. De Dato Berlin, den 8ten Januar 1788. Edykt względem Zatrzymywania y Śćigania Dezerterow, a jakim sposobem Milowe Pieniądze za Konie wierżchowe do śćigania Dezerterów wyćiągane tudziesz y nagrody za Dezerterow znowu przyprowadzonych zapłacone bydz imają. De Dato w Berlinie dnia 8. Stycznia 1788. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel. Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey.
Miejsce i rok wydania:
Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera (Daniel Krzysztof Kanter), (1788).
Opis/komentarz:
folio, s. 12. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. [i 10 podpisów]). [Na końcu podpisy:] (Frydrych Wilhelm [i 10 podpisów]; (Marienwerder: Kwidzyn). Na s. 3 pośrodku nad początkiem tekstu drzeworyt ozdobny: lira opleciona girlandami kwiatów wspierającymi się na podpórkach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235217 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 8 I 1788. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 375 [d]. [FBC:] Tekst edycji (Edict wegen Anhaltung und Verfolgung..., 1788. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235217 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39911/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Edict wegen Anhaltung und Verfolgung der Deserteurs, auch wie die Meilen-Gelder für die zum Nachsetzen erforderten Reit-Pferde und die Douceurs für die eingebrachten Deserteurs bezahlet werden sollen. De Dato Berlin, den 8ten Januar 1788. Edykt względem Zatrzymywania y Śćigania Dezerterow, a jakim sposobem Milowe Pieniądze za Konie wierżchowe do śćigania Dezerterów wyćiągane tudziesz y nagrody za Dezerterow znowu przyprowadzonych zapłacone bydz imają. De Dato w Berlinie dnia 8. Stycznia 1788. Marienwerder, gedruckt in Johann Jacob Kanters sel. Erben, Königl. Westpreuss. Hofbuchdruckerey.
Kwidzyn, druk. dziedziców Jana Jakuba Kantera (Daniel Krzysztof Kanter), (1788).
folio, s. 12.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. [i 10 podpisów]).
[Na końcu podpisy:] (Frydrych Wilhelm [i 10 podpisów]; (Marienwerder: Kwidzyn).
Na s. 3 pośrodku nad początkiem tekstu drzeworyt ozdobny: lira opleciona girlandami kwiatów wspierającymi się na podpórkach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235217 III.
Rok wydania: po 8 I 1788.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 375 [d].
[FBC:] Tekst edycji (Edict wegen Anhaltung und Verfolgung..., 1788. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235217 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39911/_index.djvu