Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Declaration die Verfassung der Mediat-Städte in Südpreussen betreffend. De Dato Berlin den 10. August 1796. Breslau, gedruckt mit Wilhelm Gottlieb Korns Schriften. Deklaracya względem ulożenia miast dziedzicznych w prowincyi Prus Południowych. De Dato w Berlinie, Dn. 10. sierpnia, roku 1796. w Wrocławiu, drukowano literami Korniemi.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1796).
Opis/komentarz:
folio, s. 7, 1 nlb. [Na końcu:] (Gegeben Berlin den 10ten August 1796. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. Graf v. Hoym. v. Goldbeck). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dn. l0go Sierpnia. 1796. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. Hrabia de Hoym. de Goldbeck). Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana, s. 3 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235044 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 10 VIII 1796. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 605. [FBC:] Tekst edycji (Declaration die Verfassung der Mediat-Städte..., 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235044 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39904/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Declaration die Verfassung der Mediat-Städte in Südpreussen betreffend. De Dato Berlin den 10. August 1796. Breslau, gedruckt mit Wilhelm Gottlieb Korns Schriften. Deklaracya względem ulożenia miast dziedzicznych w prowincyi Prus Południowych. De Dato w Berlinie, Dn. 10. sierpnia, roku 1796. w Wrocławiu, drukowano literami Korniemi.
Wrocław, druk. Wilhelm Gottlieb Korn, (1796).
folio, s. 7, 1 nlb.

[Na końcu:] (Gegeben Berlin den 10ten August 1796. [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. Graf v. Hoym. v. Goldbeck).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dn. l0go Sierpnia. 1796. [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. Hrabia de Hoym. de Goldbeck).
Na s. 3 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą; s. 2 nie zadrukowana, s. 3 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235044 III.
Rok wydania: po 10 VIII 1796.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 605.
[FBC:] Tekst edycji (Declaration die Verfassung der Mediat-Städte..., 1796. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235044 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39904/_index.djvu