Nazwisko i imię:
(Catalogus).
Tytuł:
Cathalogus Religiosorum et Monalium Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Polonae S. Spiritus In Annum Domini 1772 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Berdyczów, druk. Karmelitów), 1772.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 28. Źródło: I. Ciborowska-Rymarowycz, Druki wydane na terenach Rzeczypospolitej od XV do pierwszej połowy XIX wieku w zbiorach Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego. Przegląd i charakterystyka wydań rzadkich, [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 97.
Lokalizacja:
Kijów, Ukraińska Biblioteka Narodowa im. W. Wernadskiego (ВСРВ, In. 2471)
Całość:
(Catalogus).
Cathalogus Religiosorum et Monalium Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Polonae S. Spiritus In Annum Domini 1772 [rz.].
B. m. (Berdyczów, druk. Karmelitów), 1772.
w 12ce, k. 28.

Źródło: I. Ciborowska-Rymarowycz, Druki wydane na terenach Rzeczypospolitej od XV do pierwszej połowy XIX wieku w zbiorach Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego. Przegląd i charakterystyka wydań rzadkich, [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy, red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki, Kraków 2010, s. 97.
Kijów, Ukraińska Biblioteka Narodowa im. W. Wernadskiego (ВСРВ, In. 2471)