Nazwisko i imię:
Puzyna Stefan.
Tytuł:
Głosy Wolne, O Wolney Od wszelkiey zmázy przy Niepokalanym Poczęćiu Nayświęt: Matki Boskiey Przedźiwney Maryey. Niebieskie, Ziemskie y Podźiemne, Opisane Przez X. Stefana Puzynę Societatis Jesu Swiętey Theologij Doktorá, Do Druku Podane Roku 1737. w Warszawie: Drukárni Krolewskiey Collegium S.J.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 11, s. 146, [7]. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 368 (tu mylnie rok wyd.: 1777).
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5812.
Dodatkowe:
Estr. XXV, s. 426 (niedokładnie). [KVK:] Stephan Puzyna, Glosy Wolne. Warszawa, 1737. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund, Signatur: Theol.cat.B.884.
Całość:
Puzyna Stefan.
Głosy Wolne, O Wolney Od wszelkiey zmázy przy Niepokalanym Poczęćiu Nayświęt: Matki Boskiey Przedźiwney Maryey. Niebieskie, Ziemskie y Podźiemne, Opisane Przez X. Stefana Puzynę Societatis Jesu Swiętey Theologij Doktorá, Do Druku Podane Roku 1737. w Warszawie: Drukárni Krolewskiey Collegium S.J.
Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
w 8ce, k. 11, s. 146, [7].

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 368 (tu mylnie rok wyd.: 1777).
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5812.
Estr. XXV, s. 426 (niedokładnie).
[KVK:] Stephan Puzyna, Glosy Wolne. Warszawa, 1737. SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund, Signatur: Theol.cat.B.884.