Nazwisko i imię:
(Małgorzata Maria Alacoque św.).
Tytuł:
Echo z pod cieniow zakonnych wychodzące, skutki dobroczynności Boskiey, w duszy Jemu wierney. Y miłość Pána Jezusową ku nam grzesznym ogłaszaiące, to iest Krotkie zebránie Zywotá wielkiey służebnice Boskiey wielebney siostry Maryi Małgorzaty Alakok, zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Pánny Maryi. Z fráncuskiego ięzyká ná polski przetłumaczone y do druku podáne przez zakonnice tegoż Instytutu klasztoru Krákowskiego. W Roku Páńskim 1719. W Warszawie w Druk. I.K.M. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 120. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 98. J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków. Katowice 2004, poz. 313, il. 16.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5384. Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.
Całość:
(Małgorzata Maria Alacoque św.).
Echo z pod cieniow zakonnych wychodzące, skutki dobroczynności Boskiey, w duszy Jemu wierney. Y miłość Pána Jezusową ku nam grzesznym ogłaszaiące, to iest Krotkie zebránie Zywotá wielkiey służebnice Boskiey wielebney siostry Maryi Małgorzaty Alakok, zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Pánny Maryi. Z fráncuskiego ięzyká ná polski przetłumaczone y do druku podáne przez zakonnice tegoż Instytutu klasztoru Krákowskiego. W Roku Páńskim 1719. W Warszawie w Druk. I.K.M. Scholarum Piarum.
Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
w 8ce, k. 9, s. 120.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 98.
J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków. Katowice 2004, poz. 313, il. 16.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5384.
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.