Nazwisko i imię:
Instrukcja jako jedwab robić.
Tytuł:
Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1756.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 118. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 134.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 20344.
Dodatkowe:
Estr. XVIII, s. 587 (niedokładnie).
Całość:
Instrukcja jako jedwab robić.
Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756.
B. m., 1756.
w 8ce, s. 118.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 134.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 20344.
Estr. XVIII, s. 587 (niedokładnie).