Nazwisko i imię:
Głos seraficzny.
Tytuł:
Głos seraficzny, trojákim w trzech Osobách Boga wychwalájący, przy nowey Bráctwá Troycy Przenayśw. pod tymze tytułe [sic] w kośćiele fárnym Kleckim elekcyi, y introdykcyi intonowány, z pod prásy drukárskiey wynieśiony. Roku ktorego Bog mowił nam w Synu swoim. 1724. Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 115. Pod dedykacją dla: Jana Mikołaja Radziwiłła, wojewody nowogrodzkiego, jego żony, Doroty z Przebendowskich Radziwiłłowej i ich syna Marcina Radziwiłła, krajczego W. X. L, podpisany X. Michał Zaleski. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 506.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 6457.
Całość:
Głos seraficzny.
Głos seraficzny, trojákim w trzech Osobách Boga wychwalájący, przy nowey Bráctwá Troycy Przenayśw. pod tymze tytułe [sic] w kośćiele fárnym Kleckim elekcyi, y introdykcyi intonowány, z pod prásy drukárskiey wynieśiony. Roku ktorego Bog mowił nam w Synu swoim. 1724. Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
w 8ce, k. 4, s. 115.

Pod dedykacją dla: Jana Mikołaja Radziwiłła, wojewody nowogrodzkiego, jego żony, Doroty z Przebendowskich Radziwiłłowej i ich syna Marcina Radziwiłła, krajczego W. X. L, podpisany X. Michał Zaleski.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 506.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 6457.