Nazwisko i imię:
Dziardyn duchowny.
Tytuł:
Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 278, 2 nlb. [Współwyd.:] Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona. Teraz przez codzienne nabozenstwa gorące affekty zarliwe akty do Boga w Troycy S. Iedynego, także do Przenays. Maryi Panny y rożnych patronow y patronek chrzescianskim damom do korony niebieskiey pokazana. Z pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podana. W Poznaniu, W Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722. w 4ce, k. 1, s. 294, 2 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 95 (Dziardyn), 283 (Meta).
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19163.
Całość:
Dziardyn duchowny.
Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722.
Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
w 4ce, k. 4, s. 278, 2 nlb.

[Współwyd.:] Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona. Teraz przez codzienne nabozenstwa gorące affekty zarliwe akty do Boga w Troycy S. Iedynego, także do Przenays. Maryi Panny y rożnych patronow y patronek chrzescianskim damom do korony niebieskiey pokazana. Z pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podana. W Poznaniu, W Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722. w 4ce, k. 1, s. 294, 2 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 95 (Dziardyn), 283 (Meta).
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19163.