Nazwisko i imię:
A. B. S. J.
Tytuł:
Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 164. Pod przedmową podpis: A. B. S. J. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 174.
Lokalizacja:
Petersburg BAN: XXIX / а 6456.
Dodatkowe:
Estr. XVIII, s. 437 (niedokładnie pod hasłem: Jan Nepomucen Welflin).
Całość:
A. B. S. J.
Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu.
Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
w 8ce, k. 2, s. 164.

Pod przedmową podpis: A. B. S. J.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 174.
Petersburg BAN: XXIX / а 6456.
Estr. XVIII, s. 437 (niedokładnie pod hasłem: Jan Nepomucen Welflin).