Nazwisko i imię:
Uwiadomienie.
Tytuł:
Uwiadomienie z strony C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Nadanie prawa 2 jarmarkom rocznie z Łęcznie, pow. Lubelski. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z względów osobliwszych Kommercyalnych poczytano za rzecz przyzwoitą [...] [Expl.:] Co się ninieyszym ku powszechney ogłasza Wiadomości. W Krakowie dnia 18go Sierpnia 1797. Paweł Baron a Martini. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Nachricht von der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizlschen Hofkommission. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224541 III.
Całość:
Uwiadomienie.
Uwiadomienie z strony C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 1.

Nadanie prawa 2 jarmarkom rocznie z Łęcznie, pow. Lubelski.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Z względów osobliwszych Kommercyalnych poczytano za rzecz przyzwoitą [...] [Expl.:] Co się ninieyszym ku powszechney ogłasza Wiadomości. W Krakowie dnia 18go Sierpnia 1797. Paweł Baron a Martini.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Nachricht von der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizlschen Hofkommission.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224541 III.