Nazwisko i imię:
Uwiadomienie. Nachricht.
Tytuł:
Uwiadomienie.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1782).
Opis/komentarz:
folio, k. 3. O terminach jarmarków na bydło, m. in. w Bielsku, Cieszynie, Morawskiej Ostrawie i Opawie. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W Uwiadomieniu niedawno wypadłym względem Jarmarków Galicyjskich na bydło [...] [Expl.:] [...] Kupcy bydłem handluiący [...] szczegulnie [sic] z innych wszystkich w pierwszym Uwiadomieniu wyrażonych łask, korzystać maią. w Lwowie dnia 3go Maja 1782. Na jednej stronie tekst w języku polskim na drugiej w języku niemieckim. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Nachricht. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 49423 III.
Całość:
Uwiadomienie. Nachricht.
Uwiadomienie.
B. m., b. r. (1782).
folio, k. 3.

O terminach jarmarków na bydło, m. in. w Bielsku, Cieszynie, Morawskiej Ostrawie i Opawie.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W Uwiadomieniu niedawno wypadłym względem Jarmarków Galicyjskich na bydło [...] [Expl.:] [...] Kupcy bydłem handluiący [...] szczegulnie [sic] z innych wszystkich w pierwszym Uwiadomieniu wyrażonych łask, korzystać maią. w Lwowie dnia 3go Maja 1782.
Na jednej stronie tekst w języku polskim na drugiej w języku niemieckim. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Nachricht.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 49423 III.