Nazwisko i imię:
Drużbicki Kasper.
Tytuł:
Dyscypliny Duszne. To iest. Rozmáite sposoby Karania. Poniżania y kształtowánia Dusze Naszey, przed Májestatem Boskim. Przez W. X. Kaspra Druzbickiego Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych. W Poznaniu Powtórnie przedrukowáne. w Drukárni I.K.M. Collegium Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1685.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 30. E. XV, 333 wymienia wydanie Kalisz 1685, bez podania biblioteki, w której druk się znajduje oraz wydania późniejsze; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 64. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Drużbicki Kasper.
Dyscypliny Duszne. To iest. Rozmáite sposoby Karania. Poniżania y kształtowánia Dusze Naszey, przed Májestatem Boskim. Przez W. X. Kaspra Druzbickiego Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych. W Poznaniu Powtórnie przedrukowáne. w Drukárni I.K.M. Collegium Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1685.
Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
w 12ce, k. 30.

E. XV, 333 wymienia wydanie Kalisz 1685, bez podania biblioteki, w której druk się znajduje oraz wydania późniejsze; zob.: H. Szwejkowska, Biblioteka klasztoru cystersek w Trzebnicy. Wrocław 1955, s. 64.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.