Nazwisko i imię:
Rituale.
Tytuł:
Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum pro Sacramentorum administratione aliisque Ecclesiae publicis functionibus ritè et uniformiter in hac Dioecesi obeundis. Jussu et Authoritate reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Vratislaviensis sede Episcopali vacante editum ac promulgatum Anno 1682 [rz.]. Nissae, Typis Christophori Lertz, Civitatis Typographi.
Miejsce i rok wydania:
Nysa, druk. Krzysztof Lertz, (1682).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 503, 25 nlb. Druk dwubarwny, czarno-czerwony, w podwójnych ramkach, z nutami, index; formuły obrzędów w językach: łacińskim, niemieckim i polskim. Estreicherowi to wydanie nieznane, notuje wydania Rituale Wratislaviense z r. 1653 [E. XXVI, 311 – nie wymieniając drukarza], z r. 1708 [E. XXVI, 313] oraz z r. 1723 [E. XXVI, 313 – nie wymieniając drukarza]; wydania cytuje bez podania bibliotek, w których się egzemplarze znajdują. Bibl. Uniw. Wrocł. posiada wydania z r. 1653, 1723 i 1775, to ostatnie również nieznane Estreicherowi. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188. L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.419. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: 348392.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum..., [1682]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 348392 (C0397,115); Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVII.3.5905 (NWA 1223,462); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Rituale.
Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum pro Sacramentorum administratione aliisque Ecclesiae publicis functionibus ritè et uniformiter in hac Dioecesi obeundis. Jussu et Authoritate reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Vratislaviensis sede Episcopali vacante editum ac promulgatum Anno 1682 [rz.]. Nissae, Typis Christophori Lertz, Civitatis Typographi.
Nysa, druk. Krzysztof Lertz, (1682).
w 4ce, k. 4, s. 503, 25 nlb.

Druk dwubarwny, czarno-czerwony, w podwójnych ramkach, z nutami, index; formuły obrzędów w językach: łacińskim, niemieckim i polskim.
Estreicherowi to wydanie nieznane, notuje wydania Rituale Wratislaviense z r. 1653 [E. XXVI, 311 – nie wymieniając drukarza], z r. 1708 [E. XXVI, 313] oraz z r. 1723 [E. XXVI, 313 – nie wymieniając drukarza]; wydania cytuje bez podania bibliotek, w których się egzemplarze znajdują.
Bibl. Uniw. Wrocł. posiada wydania z r. 1653, 1723 i 1775, to ostatnie również nieznane Estreicherowi.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.419.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: 348392.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum..., [1682]. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 348392 (C0397,115); Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVII.3.5905 (NWA 1223,462); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21