Nazwisko i imię:
(Bythner Jan).
Tytuł:
Cupressus feralis, qua, in spem aeternitatis, Tumulum, Plurimum Reverendi in Christo Patris, etc.etc. Dn. Joannis Bythneri, Venerandae Unitatis F Frr. C.B. Senioris Gravissimi, Superattendentis meritissimi. Ipso die sepulturae decimo sexto Calendarum Aprilis, Anno 1675 [rz.]. Lugentes adornabant Beatissimae animae, Sacratissimi cineris, Aeterni nominis cultores. Lesnae, Typis expressit Michael Buck. 1675.
Miejsce i rok wydania:
Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Druk zawiera pięć wierszy łacińskich następujących autorów: Johannes Georgius L[iber] B[aro] à Schönaich, Samuel Slichtink. Eq[ues] Pol[onus], Andreas Hoffman, Daniel Epaenetus, Andreas Malcolmus; na końcu anagram podpisany: Joh[annes] Jacobides. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
(Bythner Jan).
Cupressus feralis, qua, in spem aeternitatis, Tumulum, Plurimum Reverendi in Christo Patris, etc.etc. Dn. Joannis Bythneri, Venerandae Unitatis F Frr. C.B. Senioris Gravissimi, Superattendentis meritissimi. Ipso die sepulturae decimo sexto Calendarum Aprilis, Anno 1675 [rz.]. Lugentes adornabant Beatissimae animae, Sacratissimi cineris, Aeterni nominis cultores. Lesnae, Typis expressit Michael Buck. 1675.
Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
w 4ce, k. 2.

Druk zawiera pięć wierszy łacińskich następujących autorów: Johannes Georgius L[iber] B[aro] à Schönaich, Samuel Slichtink. Eq[ues] Pol[onus], Andreas Hoffman, Daniel Epaenetus, Andreas Malcolmus; na końcu anagram podpisany: Joh[annes] Jacobides.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.