Nazwisko i imię:
Olechowski Józef.
Tytuł:
Gdy nadzwyczayne odmiany [...].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1783).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Zalecenie specjalnych nabożeństw na intencję pogody. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdy nadzwyczayne odmiany w powietrzu iuż to w mgłach ciągło trwających, iuż w piorunach często spadaiących, a w wielu mieysach [sic] z szkodą wieloraką doświadczonych umysły przerażają, należy udawać się w upokorzeniu do Naywyższego wszelkich Żywiołów Rządcy, aby tym burzom ustać rozkazał, aby Nas w Miłosierdziu swoim [...] zachować raczył [Expl.:] Z tego powodu Zwierzchność Dyecezalna rozrządza i zaleca, po wszystkich Kościołach w Krakowie i [...] Supplikacye mayiące się odprawiać [...] z śpiewaniem Święty Boże etc. a Kapłani wszyscy przez dni 15. maią brać w Mszach Świętych - Collectam ad repellendas tempestates. - Dan w Krakowie dnia 14. Miesiąca Lipca, Roku 1783go X. Józef Olechowski Archidyakon Katedralny Krakowski [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224402 III.
Całość:
Olechowski Józef.
Gdy nadzwyczayne odmiany [...].
B. m., b. r. (1783).
folio, k. 1.

Zalecenie specjalnych nabożeństw na intencję pogody.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdy nadzwyczayne odmiany w powietrzu iuż to w mgłach ciągło trwających, iuż w piorunach często spadaiących, a w wielu mieysach [sic] z szkodą wieloraką doświadczonych umysły przerażają, należy udawać się w upokorzeniu do Naywyższego wszelkich Żywiołów Rządcy, aby tym burzom ustać rozkazał, aby Nas w Miłosierdziu swoim [...] zachować raczył [Expl.:] Z tego powodu Zwierzchność Dyecezalna rozrządza i zaleca, po wszystkich Kościołach w Krakowie i [...] Supplikacye mayiące się odprawiać [...] z śpiewaniem Święty Boże etc. a Kapłani wszyscy przez dni 15. maią brać w Mszach Świętych - Collectam ad repellendas tempestates. - Dan w Krakowie dnia 14. Miesiąca Lipca, Roku 1783go X. Józef Olechowski Archidyakon Katedralny Krakowski [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224402 III.