Nazwisko i imię:
Copiae (Copiae dreier Schreiben).
Tytuł:
Copiae dreyer gewissen Schreiben so von Königlichen Polnischen Hoffe aus Czenstochowa anherogelanget in sich haltende was bis dato zwischen den Königlichen Polnischen Völckern und dem Fürsten Rakoczy Denckwürdig vorgelauffen. Danebenst dan auch noch andere Gewisse Schreibenn auss unter schiedlichen Ohrten in welchen gemeldet wirdt welcher gestalt der Keyserl. so woll als Tartersche Succurs im Anzuge begrieffen und wie sich selbe mit den pohlnischen Armeen conjungiren werden. Anno 1657 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1657.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, szwabacha, k. tyt., kursywa; inicjał tekstu gotycki. M. in. wiadomości o rujnowaniu przez Rakoczego Polski południowej, o planie ligi przeciw niemu, organizowaniu dzięki konfederacji w Tyszowcach zbrojnych walk w kraju. Z Wrocławia doniesienie o sytuacji w oblężonym Krakowie. S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 94 (1/20). Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8º adl. 55.
Dodatkowe:
Jerzy II Rakoczy (Rákόczi), książę siedmiogrodzki.
Całość:
Copiae (Copiae dreier Schreiben).
Copiae dreyer gewissen Schreiben so von Königlichen Polnischen Hoffe aus Czenstochowa anherogelanget in sich haltende was bis dato zwischen den Königlichen Polnischen Völckern und dem Fürsten Rakoczy Denckwürdig vorgelauffen. Danebenst dan auch noch andere Gewisse Schreibenn auss unter schiedlichen Ohrten in welchen gemeldet wirdt welcher gestalt der Keyserl. so woll als Tartersche Succurs im Anzuge begrieffen und wie sich selbe mit den pohlnischen Armeen conjungiren werden. Anno 1657 [rz.].
B. m., 1657.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, szwabacha, k. tyt., kursywa; inicjał tekstu gotycki.
M. in. wiadomości o rujnowaniu przez Rakoczego Polski południowej, o planie ligi przeciw niemu, organizowaniu dzięki konfederacji w Tyszowcach zbrojnych walk w kraju. Z Wrocławia doniesienie o sytuacji w oblężonym Krakowie.
S. J. Hoppe, De scriptoribus historiae Polonicae schediasma literarium…, [w:] Ioannis Dlugossi… Historiae Polonicae […], Francofurti 1711, 94 (1/20).

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 5 8º adl. 55.
Jerzy II Rakoczy (Rákόczi), książę siedmiogrodzki.