Nazwisko i imię:
Copiae (Copiae eines Schreibens).
Tytuł:
Copiae des von dem durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Hn. Friedrich Wilhelm Churfürst zu Brandenburgk an dem Allerdurchl. Grossmächtigsten Fürsten v. Herrn Herm Joannem Casimirum. König zu Polen und Schweden. Abgelassenen Schreibens mit beygefügter Höchstgemelter Königl. Maytt. wie auch des Hochwürdigsten Fürsten und Herrn Herrn Andreae de Lesno Ertz Bischoffen zu Gniesen der Crone Polen Höchsten Senatoris Anwordt [sic] Betreffend Churfürstl. Durchl. mit Schwedischer Seite würcklich geschehene Conjunction. Anno 1656 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pismo: fraktura, szwabacha, k. tyt. antykwa; na końcu ozdobnik z dwu żołędzi. Na odwr. k. tyt.-k 2 r list Fryderyka Wilhelma do Jana Kazimierza z wiadomością o zawarciu przymierza z Karolem Gustawem 24 czerwca 1656 w Malborku, dat. z Królewca 1 lipca 1656. K. 2 v-4 r pismo Jana Kazimierza do Fryderyka Wilhelma, w którym król piętnuje go jako zdrajcę, żąda wycofania w ciągu trzech dni wojsk z Polski, w przeciwnym razie oddziały polskie wkroczą do Prus. Dat. z Warszawy 25 lipca 1656. K. 4 v list kanclerza Andrzeja Leszczyńskiego bpa gnieźnieńskiego do Fryderyka Wilhelma w imieniu własnym i senatorów utrzymany w podobnym duchu, dat. z Warszawy 24 lipca 1656. Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl5 8° adl. 23. Biblioteka Gdańska PAN: Nl90 8° adl. 8. Biblioteka Gdańska PAN: Nl97 8° adl. 24. Biblioteka Gdańska PAN: Nl98 8° adl. 21.
Dodatkowe:
Karol X Gustaw, król szwedzki. Jan Kazimierz, król polski. Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, prymas. [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Fryderyk Wilhelm ("Wielki Elektor", elektor brandenburski i książę pruski; 1620-1688), Copiae Des Von dem Durchleuchtigsten fuersten und Herrn [...] Friedrich Wilhelm Churfuerst zu Brandenburgk An dem ... Herrn Joannem Casimirum Koenig zu Pohlen… [s.l.: s.n.], 1656. 4°. E. XVI 346. Wolfenbuettel P. 1850. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.898; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Copiae (Copiae eines Schreibens).
Copiae des von dem durchleuchtigsten Fürsten und Herrn Hn. Friedrich Wilhelm Churfürst zu Brandenburgk an dem Allerdurchl. Grossmächtigsten Fürsten v. Herrn Herm Joannem Casimirum. König zu Polen und Schweden. Abgelassenen Schreibens mit beygefügter Höchstgemelter Königl. Maytt. wie auch des Hochwürdigsten Fürsten und Herrn Herrn Andreae de Lesno Ertz Bischoffen zu Gniesen der Crone Polen Höchsten Senatoris Anwordt [sic] Betreffend Churfürstl. Durchl. mit Schwedischer Seite würcklich geschehene Conjunction. Anno 1656 [rz.].
B. m., 1656.
w 4ce, k. 4.

Pismo: fraktura, szwabacha, k. tyt. antykwa; na końcu ozdobnik z dwu żołędzi.
Na odwr. k. tyt.-k 2 r list Fryderyka Wilhelma do Jana Kazimierza z wiadomością o zawarciu przymierza z Karolem Gustawem 24 czerwca 1656 w Malborku, dat. z Królewca 1 lipca 1656.
K. 2 v-4 r pismo Jana Kazimierza do Fryderyka Wilhelma, w którym król piętnuje go jako zdrajcę, żąda wycofania w ciągu trzech dni wojsk z Polski, w przeciwnym razie oddziały polskie wkroczą do Prus. Dat. z Warszawy 25 lipca 1656.
K. 4 v list kanclerza Andrzeja Leszczyńskiego bpa gnieźnieńskiego do Fryderyka Wilhelma w imieniu własnym i senatorów utrzymany w podobnym duchu, dat. z Warszawy 24 lipca 1656.

Źródło: A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 1), Gdańsk 1968.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl5 8° adl. 23.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl90 8° adl. 8.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl97 8° adl. 24.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl98 8° adl. 21.
Karol X Gustaw, król szwedzki.
Jan Kazimierz, król polski.
Andrzej Leszczyński, kanclerz wielki koronny, prymas.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Fryderyk Wilhelm ("Wielki Elektor", elektor brandenburski i książę pruski; 1620-1688), Copiae Des Von dem Durchleuchtigsten fuersten und Herrn [...] Friedrich Wilhelm Churfuerst zu Brandenburgk An dem ... Herrn Joannem Casimirum Koenig zu Pohlen… [s.l.: s.n.], 1656. 4°. E. XVI 346. Wolfenbuettel P. 1850. Biblioteka Narodowa BN.XVII.3.898; informacja dostępna [10.10.2010] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21