Nazwisko i imię:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł:
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1738.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1738.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 275. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 317.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 23334.
Dodatkowe:
Estr. XXIII, s. 279 (niedokładnie pod hasłem: Officium).
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.
Officium codzienne z rożnemi nabozenstwami. Ku większey czći Boga y Matki iego Niepokalanie Poczętey tákże inszych SS. Pátronow. Krotko zebrane á dla wygody Chrześćiáńskiey z rożnemi przydátkámi odnowione. W Poznaniu w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, Roku P. 1738.
Poznań, druk. Jezuitów, 1738.
w 4ce, k. 4, s. 275.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 317.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 23334.
Estr. XXIII, s. 279 (niedokładnie pod hasłem: Officium).