Nazwisko i imię:
Powinności chrześcijańskie.
Tytuł:
Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 17. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 365.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 1.
Całość:
Powinności chrześcijańskie.
Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714.
Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
w 12ce, k. 17.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 365.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 1.