Nazwisko i imię:
Popisy roczne.
Tytuł:
Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1785).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 39. Estreicher w t. 25 s. 76 nie podaje tego rocznika, podaje roczniki 1-7 (1778-1784) po wprowadzeniu układu nauk przez Komisję Edukacyjną. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 223099 II.
Całość:
Popisy roczne.
Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu.
B. m., b. r. (1785).
w 4ce, k. 39.

Estreicher w t. 25 s. 76 nie podaje tego rocznika, podaje roczniki 1-7 (1778-1784) po wprowadzeniu układu nauk przez Komisję Edukacyjną.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 223099 II.