Nazwisko i imię:
Melanchthon Philipp, Voit David.
Tytuł:
Propositiones de iudiciis ecclesiae, de quibus disputabit magister David Voit, lector Academiae Regiomontanae. Die 15 Martij. Vitebergae. exc. Vitus Creutzer 1560.
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Veit Kreutzer, 1560.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1729 adl.
Całość:
Melanchthon Philipp, Voit David.
Propositiones de iudiciis ecclesiae, de quibus disputabit magister David Voit, lector Academiae Regiomontanae. Die 15 Martij. Vitebergae. exc. Vitus Creutzer 1560.
Wittenberg, druk. Veit Kreutzer, 1560.
w 8ce, k. 12.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1729 adl.