Nazwisko i imię:
Hildebrand Christianus (Hiltebrand Christianus).
Tytuł:
Quod Orbis Coelique Rector [...] vertat. Ego M. Christianus Hiltebrandus, logices prof [...] viros-juvenes [...] Christianum Godofredum Tilesium, Rastenburgo-Prussum, Matthaeum Müllerum, Dantiscanum, Lucam Beselinum, Rostochiensem, Ericum Horningium, Teuto-Tyrov. Prussum, Carolum, Czerlinskium, Dantiscanum primum baccalaureatus, postea vero magisterii titulo [...] ornaturus [...] omnes et singulos [...] invitare volui, debui. Peragentur haec solemnia [...] Rectore Dn. Justo Christophoro Schomero [...] decano et procancellario [...] Godofredo Weissio [...] in Universitate Rostochiensi [...] die XII. Oct. Anno 1687 [rz.]. Rostochii Typis Joh. Wepplingii [1687].
Miejsce i rok wydania:
Rostock, druk. Johann Weppling, (1687).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Druk jednostr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.864.
Całość:
Hildebrand Christianus (Hiltebrand Christianus).
Quod Orbis Coelique Rector [...] vertat. Ego M. Christianus Hiltebrandus, logices prof [...] viros-juvenes [...] Christianum Godofredum Tilesium, Rastenburgo-Prussum, Matthaeum Müllerum, Dantiscanum, Lucam Beselinum, Rostochiensem, Ericum Horningium, Teuto-Tyrov. Prussum, Carolum, Czerlinskium, Dantiscanum primum baccalaureatus, postea vero magisterii titulo [...] ornaturus [...] omnes et singulos [...] invitare volui, debui. Peragentur haec solemnia [...] Rectore Dn. Justo Christophoro Schomero [...] decano et procancellario [...] Godofredo Weissio [...] in Universitate Rostochiensi [...] die XII. Oct. Anno 1687 [rz.]. Rostochii Typis Joh. Wepplingii [1687].
Rostock, druk. Johann Weppling, (1687).
folio, k. 1.

Druk jednostr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.864.