Nazwisko i imię:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Tytuł:
Rathmannus redivivus, das ist Pietistische Übereinstimmung in dem Articul von der Heiligen Schrifft, mit denen Fanaticis, sonderlich M. Hermanno Rathmanno [...]. Leipzig, bey Joh. Grossens sel. Wittib und Erben 1697.
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Johann Grosse II (Witwe und Erben), 1697.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 214. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1215.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 3.A.10002,angeb.8 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:011743B
Całość:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Rathmannus redivivus, das ist Pietistische Übereinstimmung in dem Articul von der Heiligen Schrifft, mit denen Fanaticis, sonderlich M. Hermanno Rathmanno [...]. Leipzig, bey Joh. Grossens sel. Wittib und Erben 1697.
Leipzig, druk. Johann Grosse II (Witwe und Erben), 1697.
w 4ce, k. 1, s. 214.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1215.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 3.A.10002,angeb.8 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:011743B