Nazwisko i imię:
Siedem pacierzy.
Tytuł:
Siedm pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi do Nayświętszey Panny Maryi z kakplerza [sic] s. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Naydrosższey Krwi Pána Jezusowey y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie, Przedrukowane. W Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1723.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1723.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 56. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 404.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 6004.
Dodatkowe:
Estr. XXIV, s. 11 (niedokładnie pod hasłem: Pacierzy, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie).
Całość:
Siedem pacierzy.
Siedm pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi do Nayświętszey Panny Maryi z kakplerza [sic] s. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Naydrosższey Krwi Pána Jezusowey y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie, Przedrukowane. W Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1723.
Lublin, druk. Jezuitów, 1723.
w 8ce, s. 56.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 404.
Petersburg, BAN: XXIX / a 6004.
Estr. XXIV, s. 11 (niedokładnie pod hasłem: Pacierzy, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie).