Nazwisko i imię:
Voltaire / Trzciński Andrzej.
Tytuł:
Spowiedz Czyli Jawne Wyznanie Pana de Voltaire z Francuzkiego Na Oyczysty Ięzyk Przełozone Anekdotami, zdaniami, Listami wybornemi, do historyi iego życia ściągaiącemi się, Mową przeciwko niezbożnym tego wieku Filozofom, i rożnemi przypiskami powiększone, przez A. T.*** [Andrzeja Trzcińskiego]. Et amara laeto temperet risu. Hor. Za pozwoleniem Zwierzchności. W Krakowie 1778. w Drukarni Seminarium Biskupiego Akademic: Nakładem Jgnacego Grebla Bibliopoli JKMCi.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Seminarium Biskupio-Akademickiego), nakł. Ignacego Grebla, 1778.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 273 (właściwie: s. 274, dwa razy wybita s. 271). Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 754.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Voltaire / Trzciński Andrzej.
Spowiedz Czyli Jawne Wyznanie Pana de Voltaire z Francuzkiego Na Oyczysty Ięzyk Przełozone Anekdotami, zdaniami, Listami wybornemi, do historyi iego życia ściągaiącemi się, Mową przeciwko niezbożnym tego wieku Filozofom, i rożnemi przypiskami powiększone, przez A. T.*** [Andrzeja Trzcińskiego]. Et amara laeto temperet risu. Hor. Za pozwoleniem Zwierzchności. W Krakowie 1778. w Drukarni Seminarium Biskupiego Akademic: Nakładem Jgnacego Grebla Bibliopoli JKMCi.
Kraków, Druk. Akademicka (Seminarium Biskupio-Akademickiego), nakł. Ignacego Grebla, 1778.
w 8ce, k. 4, s. 273 (właściwie: s. 274, dwa razy wybita s. 271).
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 754.
Wawel (Krasiczyn)