Nazwisko i imię:
Benedykt św.
Tytuł:
Reguła Oyca Swiętego Benedykta […] W Krakowie W Drukarni Franciszka Cezarego, Roku Pańsk. 1647.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1647.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 336, k. 2. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 54 g, il. 2.
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
Benedykt św.
Reguła Oyca Swiętego Benedykta […] W Krakowie W Drukarni Franciszka Cezarego, Roku Pańsk. 1647.
Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1647.
w 4ce, k. 1, s. 336, k. 2.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 54 g, il. 2.
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.