Nazwisko i imię:
Syncretismus.
Tytuł:
Syncretismus das ist: Schriftmässige Erörterung der Frage ob unter denen welche in hochwichtigen Religions-Artikeln mit einander uneins seyn. Insonderheit aber mit denen so genannten Reformirten, eine christliche und geistliche Brüderschaft und Kirchen-Friede aulgerichtet werden könne ? [...] gestellet von Denen Predigern der Ungeenderten Augsb. Confession im Ministerio zu Dantzig. [Gdańsk] Gedr. bey Philipp Christian Rheten 1661.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, 1661.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 152. Dedyk. burmistrzom, radzie, nauczycielom, kaznodziejom miasta Elbląga. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2288.
Całość:
Syncretismus.
Syncretismus das ist: Schriftmässige Erörterung der Frage ob unter denen welche in hochwichtigen Religions-Artikeln mit einander uneins seyn. Insonderheit aber mit denen so genannten Reformirten, eine christliche und geistliche Brüderschaft und Kirchen-Friede aulgerichtet werden könne ? [...] gestellet von Denen Predigern der Ungeenderten Augsb. Confession im Ministerio zu Dantzig. [Gdańsk] Gedr. bey Philipp Christian Rheten 1661.
B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, 1661.
w 4ce, k. 10, s. 152.

Dedyk. burmistrzom, radzie, nauczycielom, kaznodziejom miasta Elbląga.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2288.