Nazwisko i imię:
(Jerzy III, książę brzeski i legnicki).
Tytuł:
Serenissimo celsissimoque Principi [...] Georgio Duci Silesiae Ligio-Bregensi [...] lugenti dolorificum suae illustrissimae conjugis [...] Sophiae Catharinae ducissae Lignicensis et Bregensis [...] XXI Martij MDCLIX pie placideque defunctae obitum, consolatoria haec Carmina humilime offerunt sequentes Gymnasij Ducalis Alumni bonae indolis positi in Ordine prinio. 1659 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1659.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Wiersze w jęz. gr., łac. i niem. pisali: Adamus Turbonius Crucib. Sil., David Scultet von Lissau auss Gross Polen., Andreas Niwka Tarnomontanus Siles., Martinus Gerhardus Briga Siles., Wilhelm Nüssler von Brieg auss Schlesien, Heinricus Jamborovius Bicinä-Silesius, Adamus Miesnik Cruciburgo Silesius, Jacobus Vechner Bicina Silesius, Johannes Julius Schütz Bavorovio Bohemus, Johannes Fridericus Prosius Wratisl. Silesius, Georgius Hirschman Cracovia Polonus, Friedrich Lucas, Jacobus Roge Brega Siles., Christianus Prüfferus Vescovia Polonus, Henricus Scultetus Leśna Polonus, Georgius Voitus Lesna Polonus, Michael Schönwitz Bregens Silesius, Andreas Ruhm Bregens Silesius, Thomas Ambroscius Lesna Polonus, Daniel Bauer Crappicens. Siles., Georgius Hermannus Bregens Silesius, Johannes Klus Argentimontanus Sil., Johannes Walcebog Cruciburg. Sil. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2635.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Serenissimo celsissimoque principi […], [s.l.: s.n., 1659]. Def.: niektóre karty uszkodzone wraz z tekstem. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 547153; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
(Jerzy III, książę brzeski i legnicki).
Serenissimo celsissimoque Principi [...] Georgio Duci Silesiae Ligio-Bregensi [...] lugenti dolorificum suae illustrissimae conjugis [...] Sophiae Catharinae ducissae Lignicensis et Bregensis [...] XXI Martij MDCLIX pie placideque defunctae obitum, consolatoria haec Carmina humilime offerunt sequentes Gymnasij Ducalis Alumni bonae indolis positi in Ordine prinio. 1659 [rz.].
B. m., 1659.
w 4ce, k. 14.

Wiersze w jęz. gr., łac. i niem. pisali: Adamus Turbonius Crucib. Sil., David Scultet von Lissau auss Gross Polen., Andreas Niwka Tarnomontanus Siles., Martinus Gerhardus Briga Siles., Wilhelm Nüssler von Brieg auss Schlesien, Heinricus Jamborovius Bicinä-Silesius, Adamus Miesnik Cruciburgo Silesius, Jacobus Vechner Bicina Silesius, Johannes Julius Schütz Bavorovio Bohemus, Johannes Fridericus Prosius Wratisl. Silesius, Georgius Hirschman Cracovia Polonus, Friedrich Lucas, Jacobus Roge Brega Siles., Christianus Prüfferus Vescovia Polonus, Henricus Scultetus Leśna Polonus, Georgius Voitus Lesna Polonus, Michael Schönwitz Bregens Silesius, Andreas Ruhm Bregens Silesius, Thomas Ambroscius Lesna Polonus, Daniel Bauer Crappicens. Siles., Georgius Hermannus Bregens Silesius, Johannes Klus Argentimontanus Sil., Johannes Walcebog Cruciburg. Sil.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2635.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Serenissimo celsissimoque principi […], [s.l.: s.n., 1659]. Def.: niektóre karty uszkodzone wraz z tekstem. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 547153; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21