Nazwisko i imię:
Schilius Johann (Schilius Johannes).
Tytuł:
Königes Salomonis glückseliger Anfang der Regierung an seines Vatern Königes Davids statt. Am verordneten Tage der Wahl eines newen Herrn Bürgermeisters den 20 April. Anno 1632. Auss dem Ersten Buch den Königen Cap. III. Der Gemeine Christi in Elbing zur Betrachtung furgestellet. Durch [...]. Dantzig, Gedr. bey Georg Rheten (1632).
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1632).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 28. Defekt i brak końca. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.747.
Całość:
Schilius Johann (Schilius Johannes).
Königes Salomonis glückseliger Anfang der Regierung an seines Vatern Königes Davids statt. Am verordneten Tage der Wahl eines newen Herrn Bürgermeisters den 20 April. Anno 1632. Auss dem Ersten Buch den Königen Cap. III. Der Gemeine Christi in Elbing zur Betrachtung furgestellet. Durch [...]. Dantzig, Gedr. bey Georg Rheten (1632).
Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1632).
w 4ce, k. 1, s. 28.

Defekt i brak końca.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.747.