Nazwisko i imię:
Schelwig Samuel, Graden Daniel.
Tytuł:
Theses theologicae, de justificatione et bonis operibus, ex Marci Eremitae [...] Libello, De iis, qui putant se ex operibus justificari, verbotenus excerptae, et brevibus notis illustratae, quae sub praesidio [...] respondente Daniele Graden, Dantiscano [...] disputationi subjicientur [...] de XV. Julii, 1688 [rz.]. Dantisci, Exc. Dav. Frid. Rhetius 1688 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 26, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3411.
Całość:
Schelwig Samuel, Graden Daniel.
Theses theologicae, de justificatione et bonis operibus, ex Marci Eremitae [...] Libello, De iis, qui putant se ex operibus justificari, verbotenus excerptae, et brevibus notis illustratae, quae sub praesidio [...] respondente Daniele Graden, Dantiscano [...] disputationi subjicientur [...] de XV. Julii, 1688 [rz.]. Dantisci, Exc. Dav. Frid. Rhetius 1688 [rz.].
Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
w 4ce, k. 1, s. 26, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3411.