Nazwisko i imię:
Exequiale (Sacrum).
Tytuł:
Sacrum exequiale quo inopinum [...] Christophori Colbii in medio, flore juventae truculenta percussoris manu [...] ipsis Calendis VIII brs [...] A. Chr. MDCI innocenter prostrati obitum prosequebantur fautores et amici. Regiomonti, Praelo Reusneriano (1650) [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1650.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Pisali: Johannes Loselius, C.E., Michael Eiflerus, Joh. Tobias Geissler, Christophorus Altus Elbing, Samuel Corell. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4470.
Całość:
Exequiale (Sacrum).
Sacrum exequiale quo inopinum [...] Christophori Colbii in medio, flore juventae truculenta percussoris manu [...] ipsis Calendis VIII brs [...] A. Chr. MDCI innocenter prostrati obitum prosequebantur fautores et amici. Regiomonti, Praelo Reusneriano (1650) [rz.].
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1650.
w 4ce, k. 4.

Pisali: Johannes Loselius, C.E., Michael Eiflerus, Joh. Tobias Geissler, Christophorus Altus Elbing, Samuel Corell.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4470.