Nazwisko i imię:
Plausus votivi.
Tytuł:
Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648).
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Chronogr.:] 1648. Pisali w jęz. łac. i niem.: Nicolaus Ludovicus, Colenius Volysius, Franciscus Siefertt, Franciscus Helwingk Elb., Fridericus Hoffman, Albertus Mikisch Elbingensis, Johannes Volmarus Mariaeburgensis, Albertus Stimerus Elbing. Bor. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1925.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 89.
Całość:
Plausus votivi.
Plausus votivi [...] Johanni Stiemero et [...] Dorotheae Schultesiae, sponsis. Scripti ac consecrati Anno- mense et die quem seq. Etesmenoemerosichon [gr.] indicat. Orbe dies iuni bis sexta et qvarta refvlget, favste vbi laeta tori festa stimervs agit. Elbingae, Typ. Corellianis (1648).
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
w 4ce, k. 4.

[Chronogr.:] 1648. Pisali w jęz. łac. i niem.: Nicolaus Ludovicus, Colenius Volysius, Franciscus Siefertt, Franciscus Helwingk Elb., Fridericus Hoffman, Albertus Mikisch Elbingensis, Johannes Volmarus Mariaeburgensis, Albertus Stimerus Elbing. Bor.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1925.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 89.