Nazwisko i imię:
Neufeldt Konrad.
Tytuł:
Symb[olum] B.D. Caelestini Myslentae In bonitate suae causae Deus ipse triumphat Unfeilbahre Abzeichen, aus welchen abzunehmen ist dass D. Christian Drejer nicht allein in seinem Gewissen, sondern auch fürm Angesicht der Christlichen Kirche, seiner falschen Lehren halben überführet sey, wie in andern Fragen, also [...] in dieser Frage: Ob Gott ein Ürsach der Sünden sey [...]. 1655.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 34. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5999.
Całość:
Neufeldt Konrad.
Symb[olum] B.D. Caelestini Myslentae In bonitate suae causae Deus ipse triumphat Unfeilbahre Abzeichen, aus welchen abzunehmen ist dass D. Christian Drejer nicht allein in seinem Gewissen, sondern auch fürm Angesicht der Christlichen Kirche, seiner falschen Lehren halben überführet sey, wie in andern Fragen, also [...] in dieser Frage: Ob Gott ein Ürsach der Sünden sey [...]. 1655.
B. m., 1655.
w 4ce, k. 34.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5999.