Nazwisko i imię:
Mylius Michael.
Tytuł:
Actus oratorius quo Controversa Dotis Actio ventilatur et definitur. a Nonnullis Eloquentiae Studiosis in Gymnasio Elbingensi publice institutus. Dirigente Michaele Mylio Rectore. [Elbląg] Typ. Bodenhausianis 1642 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1642.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 26. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.614.
Całość:
Mylius Michael.
Actus oratorius quo Controversa Dotis Actio ventilatur et definitur. a Nonnullis Eloquentiae Studiosis in Gymnasio Elbingensi publice institutus. Dirigente Michaele Mylio Rectore. [Elbląg] Typ. Bodenhausianis 1642 [rz.].
B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1642.
w 4ce, k. 26.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.614.