Nazwisko i imię:
Tacitus Cornelius.
Tytuł:
Staats- und Sitten-kluge Lehr-Gründe von der Heucheley aus dem Tacitus. Nach Frantzösischen Auffsätzen aussgefertiget von Johann Kriegern. Thorn, Verlegts J. Christian Laurer, Leipzig, Bey Hr. Gleditschen dem altern, 1696.
Miejsce i rok wydania:
Leipzig, druk. Johann Friedrich Gleditsch (I), 1696.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 420, k. 4. [Dedyk.:] Dem [...] Johann Georg Zöbenern, Rahtmann Königl. Stadt Thorn, podp. Johann Krieger. Estr.: Krieg wzgl. Krüger. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5598.
Dodatkowe:
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Staats- und Sitten-kluge Lehr-Gründe […], Thorn: Laurer; Leipzig: Gleditsch, 1696. Exemplar der mit der Signatur: Wm 8910 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=38883
Całość:
Tacitus Cornelius.
Staats- und Sitten-kluge Lehr-Gründe von der Heucheley aus dem Tacitus. Nach Frantzösischen Auffsätzen aussgefertiget von Johann Kriegern. Thorn, Verlegts J. Christian Laurer, Leipzig, Bey Hr. Gleditschen dem altern, 1696.
Leipzig, druk. Johann Friedrich Gleditsch (I), 1696.
w 8ce, k. 12, s. 420, k. 4.

[Dedyk.:] Dem [...] Johann Georg Zöbenern, Rahtmann Königl. Stadt Thorn, podp. Johann Krieger.
Estr.: Krieg wzgl. Krüger.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5598.
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von SBB-PK Berlin. Staats- und Sitten-kluge Lehr-Gründe […], Thorn: Laurer; Leipzig: Gleditsch, 1696. Exemplar der mit der Signatur: Wm 8910 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=38883