Nazwisko i imię:
Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus).
Tytuł:
Pia ac devota praeparatio ad sacram synaxin, ante annos aliquot privatim discipulis quibusdam tradita a [...] nunc vero in gratiam studiosae iuventutis publici iuris facta. Hanoviae, apud haer. Guil. Antonii 1611 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1611.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 138. Na s. 3: Ad lectorem, przedm. podp.: Abraham Wysotzky Gorni Polonus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5816.
Całość:
Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus).
Pia ac devota praeparatio ad sacram synaxin, ante annos aliquot privatim discipulis quibusdam tradita a [...] nunc vero in gratiam studiosae iuventutis publici iuris facta. Hanoviae, apud haer. Guil. Antonii 1611 [rz.].
Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1611.
w 8ce, s. 138.

Na s. 3: Ad lectorem, przedm. podp.: Abraham Wysotzky Gorni Polonus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5816.