Nazwisko i imię:
(Holst David, Bachman Nikolas).
Tytuł:
Nuptiis secundis [...] Henrici Grünreuters cantoris ad D. Annae Elbingae cum femina pudica Margaretha Eichlerin Jacobi Degneri, quondam in templo Neapoleos Elbingensis organicinis relicta vidua celebrandis A. 1651, d. 3 Maij amici secunda precantur […]. Elbingae, typ. Achatii Corellii [1651].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1937.
Całość:
(Holst David, Bachman Nikolas).
Nuptiis secundis [...] Henrici Grünreuters cantoris ad D. Annae Elbingae cum femina pudica Margaretha Eichlerin Jacobi Degneri, quondam in templo Neapoleos Elbingensis organicinis relicta vidua celebrandis A. 1651, d. 3 Maij amici secunda precantur […]. Elbingae, typ. Achatii Corellii [1651].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1937.