Nazwisko i imię:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Tytuł:
Neu und Alter Zeit-Schreib-Hauss- und Kunst-Kalender, nebst dem Julianischen; auch beyegefügtem einem Tractätlein, darinnee M. Christian Grünebergn auff seine grobe Lügen- und Läster-Charte [...] begegnet wird etc [...] Über das denckwürdige Schalt Jahr [...] 1668 [rz.] durch [...]. Dantzig, in Verlegung Jacob Pufflers, gedr. durch Simon Reinigern [1667].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (1667).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15. [Zawiera:] kalendarz (k. 15), Tribunal veritalis, das ist Richter-Stuel der Warheit [...] oraz Kurtzes Prognosticon [...] (k. 16). Na k. tyt u góry herb Gdańska, postacie symbol., u dołu medalion z widoczkiem i napisem Dantzig bey [...] Dedyk. Janowi Kaz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6305.
Całość:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Neu und Alter Zeit-Schreib-Hauss- und Kunst-Kalender, nebst dem Julianischen; auch beyegefügtem einem Tractätlein, darinnee M. Christian Grünebergn auff seine grobe Lügen- und Läster-Charte [...] begegnet wird etc [...] Über das denckwürdige Schalt Jahr [...] 1668 [rz.] durch [...]. Dantzig, in Verlegung Jacob Pufflers, gedr. durch Simon Reinigern [1667].
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (1667).
w 4ce, k. 15.

[Zawiera:] kalendarz (k. 15), Tribunal veritalis, das ist Richter-Stuel der Warheit [...] oraz Kurtzes Prognosticon [...] (k. 16). Na k. tyt u góry herb Gdańska, postacie symbol., u dołu medalion z widoczkiem i napisem Dantzig bey [...] Dedyk. Janowi Kaz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6305.