Nazwisko i imię:
Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius).
Tytuł:
Quod Deo Uni et Trino gratum, acceptumque atque huic urbi ac Gymnasio Gedanensi honorificum et salutare sit, Programma seu intimatio, ut vocant, jubilaei primi secularis huius Inclyti Gymnasii Gedanensis, quod centenarium eiusdem et natalem secundum inchoat, et ex decreto, authoritate [...] Senatus nostri Dantiscani a [...] 1658 ipsis Idibus Junii celebrabitur [...] Ad cuius auscultationem omnes [...] invitat [...]. Typis Viduae Georgii Rhetii, excud. David Frid. Rhetius [1658].
Miejsce i rok wydania:
(Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1658).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5580.
Całość:
Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius).
Quod Deo Uni et Trino gratum, acceptumque atque huic urbi ac Gymnasio Gedanensi honorificum et salutare sit, Programma seu intimatio, ut vocant, jubilaei primi secularis huius Inclyti Gymnasii Gedanensis, quod centenarium eiusdem et natalem secundum inchoat, et ex decreto, authoritate [...] Senatus nostri Dantiscani a [...] 1658 ipsis Idibus Junii celebrabitur [...] Ad cuius auscultationem omnes [...] invitat [...]. Typis Viduae Georgii Rhetii, excud. David Frid. Rhetius [1658].
(Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1658).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.5580.