Nazwisko i imię:
(Radziwiłł Bogusław).
Tytuł:
Ad principalem funerationem perennaturae memoriae illustrissimi [...] Boguslai Radzivilii, Birsarum, Dubincorum, nec non Sluciae et Kopyli ducis [...] Ad diem VI Maji instituendam, quin et ad audiendam solennem panegyrim, ab oratore suo, die hac septimana Jovis in Auditorio Maiori hora IX. habendam Dominos, Maecenates, Fautores, Amicos, ac cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. Cały tytuł majuskułą. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.326.
Całość:
(Radziwiłł Bogusław).
Ad principalem funerationem perennaturae memoriae illustrissimi [...] Boguslai Radzivilii, Birsarum, Dubincorum, nec non Sluciae et Kopyli ducis [...] Ad diem VI Maji instituendam, quin et ad audiendam solennem panegyrim, ab oratore suo, die hac septimana Jovis in Auditorio Maiori hora IX. habendam Dominos, Maecenates, Fautores, Amicos, ac cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670].
Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
folio, k. 8.

Cały tytuł majuskułą.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.326.