Nazwisko i imię:
Wolan Andrzej (Andreas Volanus).
Tytuł:
Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae poenitentiarium, nunc autem Pont[ificem] Max[imum] electum, oratio. Impensis Magnifici Domini Nicolai Narusseuicij Castellani Samogitiae, etc. Anno 1593 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Wilno?), nakł. Mikołaj Naruszewicz, 1593.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 39, 2 nlb. Na odwr. k. tyt.: Beatissimo Patri Hippolyto Aldebrandino Pont. Max. [Klemens VIII], wiersz złośliwy podp. Gratianus Gyranicus Vildenius. Oratio Wolana od k. A2. Inicjał S, na gałązce dwa ptaszki pomiędzy listeczkami. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.385 adl.
Dodatkowe:
[Egz. tegoż wyd.:] Vědecká knihovna v Olomouci. Sign.: 4.796. Hlavní Katalog; informacja dostępna w Internecie – http://aleph.vkol.cz/F
Całość:
Wolan Andrzej (Andreas Volanus).
Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae poenitentiarium, nunc autem Pont[ificem] Max[imum] electum, oratio. Impensis Magnifici Domini Nicolai Narusseuicij Castellani Samogitiae, etc. Anno 1593 [rz.].
B. m. (Wilno?), nakł. Mikołaj Naruszewicz, 1593.
w 4ce, k. 1, s. 39, 2 nlb.

Na odwr. k. tyt.: Beatissimo Patri Hippolyto Aldebrandino Pont. Max. [Klemens VIII], wiersz złośliwy podp. Gratianus Gyranicus Vildenius. Oratio Wolana od k. A2. Inicjał S, na gałązce dwa ptaszki pomiędzy listeczkami.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.385 adl.
[Egz. tegoż wyd.:] Vědecká knihovna v Olomouci. Sign.: 4.796. Hlavní Katalog; informacja dostępna w Internecie – http://aleph.vkol.cz/F